Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest Pracownia Jubilerska KORN 93-322 Łódź ul.Kurczaki 22/16, będąca właścicielem sklepu internetowego www.kornpracownia.pl


Firma KORN Pracownia Jubilerska jest Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży wyrobów i towarów oferowanych przez firmę KORN, oraz w celu komunikacji związanej ze zleceniem ,
b) wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
c) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
- w celach marketingowych w zakresie swojej oferty produktowej,
- w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
- w celu ustalenia, obrony i  dochodzenia roszczeń,
- dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk tylko na potrzeby wewnętrzne Administratora, 

3. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz korespondencję prowadzoną mailowo lub telefonicznie,
b) dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP).
c) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies" ( o plikach cookie informacje pkt.9)

4. Odbiorcami Państwa danych są:
a) podmioty wspierające operacyjne wykonanie Umowy, takie jak  podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską.


5. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy z uwzględnieniem okresu gwarancyjnego na oferowane przez Administratora produkty i towary.


7. Dane osobowe w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń.


8. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do;
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
c) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f)  przenoszenia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
g) wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
  

9) Pliki cookies.

Pliki cookie (pol.ciasteczka), to niewielkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci Internet. Umożliwiają one rozpoznanie przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę lub przechowywanie w niej informacji i ustawień.

Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookies, które usprawniają działanie naszego sklepu, nie ma wpływu na jakość przeglądania oferty sklepu, może jednak uniemożliwić złożenie skutecznego zamówienia. 

Pliki cookies, które są wykorzystywane przez kornpracownia.pl ;

Niezbędne pliki cookies-to te pliki, które są używane w celu obsługi koszyka zakupowego,

Pliki cookies służące do analiz-czyli ich celem jest zbieranie danych związanych ze sposobem wykorzystania naszej witryny internetowej. Pozwala nam to poprawić funkcjonalność i wygodę korzystania z serwisu.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie ?

Za obsługę , usuwanie, plików cookie, odpowiada przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian.

Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla konkretnych przeglądarek.